buyruq

buyruq
is. Əmr, hökm, sərəncam. Təlaq tamam olduqda, şahın buyruğu ilə onların <hərəmlərin> kəbin kağızlarını Xacə Mübarək yırtdı. M. F. A.. Biçarə muzdurun damarları qurudu ki, indicə yaranalın buyruğu ilə Həsənəli bəyin özünü tutub, qazamata göndərəcəkdir. S. M. Q.. Buyruq qulu köhn. – hər bir əmr və hökmü korkorana yerinə yetirməyə hazır olan adam haqqında. <Kəmalüddövlə:> Beləliklə, biz . . din rəhbərinin buyruq qulu olaraq azadlıq nemətlərindən məhrumuq. M. F. A.. Buyruq vermək – əmr vermək, sərəncam vermək. <Molla İbrahim Xəlil> . . Molla Həmid qabağına gələndən sonra, bu növ ilə ona buyruq verir. M. F. A..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • buyruqçu — is. 1. Buyruq verən, əmr verən. 2. Xidmətçi, buyruq icra edən işçi. Sən olmusan keçi qaytaran əl buyruqçusu. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Qaraei — Infobox Ethnic group http://www.rugreview.com/or95k1.jpg] caption = A Qaraei man group = Qaraei pop = ca. ? region1 = flagcountry|Iran pop1 = ? (est. ? of total) ref1 = region2 = flagcountry|Azerbaijan pop2 = ? ref2 = region3 = flagcountry|Turkey …   Wikipedia

  • Wolga-Bulgaren — Das Staatsgebiet der Wolgabulgaren 10. Jh. 13. Jh. Die Teufelsburg bei Jelabuga Das Reich der Wolgabulgaren war ein Reich der Protobulgaren und kristallisierte sich im …   Deutsch Wikipedia

  • Wolgabolgaren — Das Staatsgebiet der Wolgabulgaren 10. Jh. 13. Jh. Die Teufelsburg bei Jelabuga Das Reich der Wolgabulgaren war ein Reich der Protobulgaren und kristallisierte sich im …   Deutsch Wikipedia

  • Wolgabulgaren — Das Reich der Wolgabulgaren im Jahr 1200 Das Staatsgebiet der Wolgabulgaren 10. Jh …   Deutsch Wikipedia

  • Wolgabulgarien — Das Staatsgebiet der Wolgabulgaren 10. Jh. 13. Jh. Die Teufelsburg bei Jelabuga Das Reich der Wolgabulgaren war ein Reich der Protobulgaren und kristallisierte sich im …   Deutsch Wikipedia

  • bəndəfərman — f. buyruq qulu, hər bir tapşırığı sözsüz yerinə yetirən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • buyruqlu — sif. Buyruq almış, tapşırıq almış; bir əmr və tapşırıq ilə vəzifələnmiş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • buyuruq — bax buyruq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fərmayiş — is. <fars.> köhn. Buyurma, əmr etmə; buyruq, əmr, qulluq. . . . Başladılar ustanın fərmayişlərini birbəbir əmələ gətirməyə. C. M.. Onların başı üstündən kənarda durub baxan Firiduna müraciət etdi: – Ağa, fərmayişin nədir? M. İ.. Fərmayiş… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”